Balík Mandátny certifikát

Balík Mandátny certifikát

 • €68,40
  Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Produkt nie je možné zakúpiť online!

  

Balík Mandátny certifikát obsahuje produkty a služby, prostredníctvom ktorých môžete vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis a to:

 • mandátny certifikát
 • kvalifikované zariadenie pre KEP (QSCD) - čipová karta
 • čítačka čipových kariet

Mandátny certifikát musí byť uložený na kvalifikovanom zariadení QSCD ( Qualified Signature/Seal Creation Device) a je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných elektronických podpisov. 

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát vydaný fyzickej osobe, ktorá:

 • je oprávnená zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene
 • vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu
 • vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu

Mandátny certifikát je možné vydať len na základe Zoznamu oprávnení, ktorý je publikovaný na stránkach Národného bezpečnostného úradu SR. Platnosť mandátneho certifikátu môže byť 1 až 3 roky.

******

Pre určenie celkovej ceny za balík si musíte z rozbaľovacieho menu vybrať:

 • typ karty

 • formát karty

 • platnosť certifikátu

Pozn.: Ceny platia pre prvé vydanie mandátneho certifikátu

 

Typy a formáty čipovej karty a čítačky:

 • čipová karta Gemalto IDPrime 940 (SIM formát / formát bankomatovej karty)
 • čipová karta Monet PROID+Q  (SIM formát / formát bankomatovej karty)
 • čítačka čipovej karty IDBridge CT 30 - vhodná pre prácu s veľkou čipovou kartou (je kompatibilná aj s elektronickým občianskym preukazom)
 • čítačka čipovej karty IDBridge K30 - USB čítačka - vhodná pre prácu so SIM kartou

 

*****

AKO ZÍSKAŤ Balík mandátny certifikát?

 • dohodnite si termín návštevy na pobočke/registračnej autorite
 • na RA Bratislava Záhradnícka 151 je možné využiť službu Rezervácia termínu vydania
 • osobne navštívte registračnú autoritu, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu
 • predložte potrebné doklady totožnosti
 • podľa potreby predložte doplňujúce doklady - doklad (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.), ktorým sa preukazuje oprávnenie

Pozn.: V prípade, že máte záujem o vydanie kvalifikovaného certifikátu v sídle Vašej spoločnosti, na tento účel si môžete objednať platenú službu - Výjazd mobilnej RA (Bratislava a okolie).
Odporúčame aj: