Archív

Archivujte elektronické dokumenty tak, aby bola zabezpečená dlhodobá overiteľnosť kvalifikovaného elektronického podpisu alebo pečate.

Pomocou prídavného modulu Disig Archiv bude aj po uplynutí niekoľkých rokov elektronický podpis na archivovanom dokumente overený ako platný, čo umožňuje použiť tento dokument dlhodobo aj na právne účely.

Elektronické podpisy sú archivované v súlade s platnými právnymi predpismi SR i Európskej Únie a spĺňajú technické štandardy ETSI pre elektronický podpis. Desktopové riešenie je určené pre všetkých používateľov, ktorí preferujú jednoduchú a technicky nenáročnú prácu s elektronicky podpísanými dokumentami.

Dôležité upozornenie:

Kupujúci kúpou tohto produktu v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa mu poskytol elektronický obsah, ktorý je dodávaný inak ako na hmotnom nosiči, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy.