Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka slúži ako dôkaz toho, že údaje v elektronickej forme, ku ktorým je pripojená, existovali v čase uvedenom v tejto časovej pečiatke. Čas uvedený v kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke je objektívny a dôveryhodný z dôvodu, že ho poskytuje tretia nezávislá strana – kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

V zmysle §40 ods. 5 zákona č. 40/1994 Zb. Občiansky zákonník sa na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a opatrené kvalifikovanou časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje.

Naša spoločnosť ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky v súlade s požiadavkami nariadením č. 910/2014 (eIDAS), ako aj v súlade s požiadavkami RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure - Time-Stamp Protocol (TSP), vám ponúka možnosť objednania si tejto služby v podobe predplatených balíkov časových pečiatok, ktoré je možné po ich aktivácii využívať online 24 hodín denne.

Dôležité upozornenie: Kupujúci kúpou týchto služieb v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa poskytované služby začali poskytovať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy.