MONET BALÍK pre KEP (certifikát+karta+čítačka)

 • €70,80
  Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Produkt nie je možné zakúpiť online!

    

BALÍK OBSAHUJE PRODUKTY A SLUŽBY, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH MÔŽETE VYTVÁRAŤ KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS:

 • kvalifikovaný certifikát
 • kvalifikované zariadenie pre KEP (QSCD) - čipová karta Monet PROID+Q (formát SIM, príp. formát bankomatovej karty)
 • čítačka čipových kariet (IDBridge K30/ IDBridge CT30)

Kvalifikovaný certifikát musí byť uložený na QSCD zariadení ( Qualified Signature/Seal Creation Device) a je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných elektronických podpisov. 

Kvalifikovaný certifikát je možné vydať na fyzickú osobu, alebo fyzickú osobu - zamestnanca. Kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený týmto certifikátom má právnu váhu vlastnoručného podpisu.

Cenník:

Balík so zakúpením čipovej karty vo formáte bankomatovej karty a k nej čítačka IDBridge CT 30:

Platnosť KC            Cena bez DPH             Cena s DPH

1 rok (1y)                       59,00 Eur                     70,80 Eur

2 roky (2y)                     81,00 Eur                      97,20 Eur

3 roky (3y)                    103,00 Eur                   123,60 Eur

Balík so zakúpením čipovej karty vo formáte SIM a k nej čítačka IDBridge K30 (USB formát):

Platnosť  KC          Cena bez DPH             Cena s DPH

1 rok (1y)                      79,00 Eur                      94,80 Eur

2 roky (2y)                   101,00 Eur                    121,20 Eur

3 roky (3y)                   123,00 Eur                    147,60 Eur

Vyššie uvedené ceny platia pre registračnú autoritu Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava.

*****

AKO ZÍSKAŤ MONET PACK pre kep?

 • dohodnite si termín návštevy na pobočke/registračnej autorite
 • na RA Bratislava Záhradnícka 151 je možné využiť službu Rezervácia termínu vydania
 • osobne navštívte registračnú autoritu, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu
 • predložte potrebné doklady totožnosti
 • podľa potreby predložte doplňujúce doklady - doklad (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.), ktorým sa preukazuje oprávnenie

Pozn.: V prípade, že máte záujem o vydanie kvalifikovaného certifikátu v sídle Vašej spoločnosti, na tento účel si môžete objednať platenú službu - Výjazd mobilnej RA (Bratislava a okolie).

 Odporúčame aj: