Kvalifikovaný certifikát pre zdokonalený elektronický podpis

Kvalifikovaný certifikát pre zdokonalený elektronický podpis

  • €26,40
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Produkt nie je možné zakúpiť online!

 

Softvérový kvalifikovaný certifikát (KC noQSCD) je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania zdokonalených elektronických podpisov. 

Možno ho vydať na fyzickú osobu, alebo fyzickú osobu - zamestnanca.  Kvalifikovaný certifikát nemusí byť uložený na čipovej karte, ale môže byť uložený priamo v PC, príp. v mobilnom zariadení. Kľúčový pár a certifikát je možné exportovať a zálohovať.

Kvalifikovaný certifikát sa používa pre podpisovanie rôznych dokumentov, najmä v internej agende väčších firiem, ale aj v prípadoch, ak nie je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis. Výhodou takto podpísaných elektronických dokumentov (najmä vo formáte PDF) je jednoduché overenie certifikátu a podpisu ihneď po otvorení dokumentu v štandardnom nastavení programu Adobe Acrobat Reader.

Kvalifikovaný certifikát môžete použiť:

Podrobnejšie informácie k certifikátu nájdete na EIDAS.DISIG.SK

Platnosť a cena kvalifikovaného certifikátu:

Platnosť            Cena bez DPH             Cena s DPH

1 rok                      22,00 Eur                   26,40 Eur

2 roky                    44,00 Eur                   52,80 Eur

3 roky                    66,00 Eur                   79,20 Eur


Ako získať kvalifikovaný certifikát pre zdokonalený elektronický podpis?

  • vopred si vygenerujte žiadosť na eidas.disig.sk
  • dohodnite si termín návštevy na pobočke/registračnej autorite - na RA Bratislava Záhradnícka 151 je možné využiť službu Rezervácia termínu vydania
  • osobne navštívte registračnú autoritu, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu
  • predložte vygenerovanú žiadosť
  • predložte potrebné doklady totožnosti
  • podľa potreby predložte doplňujúce doklady

V prípade, že máte záujem o vydanie kvalifikovaného certifikátu v sídle Vašej spoločnosti, na tento účel si môžete objednať platenú službu - Výjazd mobilnej RA (Bratislava a okolie).


Odporúčame aj: