Čipová karta SafeNet IDPrime 940

  • €36,00
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Čipová karta SafeNet IDPrime 940 dodávaná spoločnosťou Thales (predtým Gemalto) je kvalifikované zariadenie pre elektronický podpis/pečať v zmysle článku 3 (23) resp. článku 3(32) nariadenie č. 910/2014 (eIDAS). Použitie kryptografických kľúčov na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate je podmienené znalosťou bezpečnostného kódu v podobe PIN k podpisu/pečati.
 
TECHNICKÉ PARAMETRE:

Názov karty:   SafeNet IDPrime 940
Dodávateľ:      Thales
Názov v zozname QSCD: Carte IAS Classic en version 4.4.2 avec serveur MOC 1.1 sur plateforme Multiapp v4.0.1 (Gemalto SA)
Certifikácia ako QSCD zariadenie: do 11.06.2028
Podporované OS: Windows, macOS, Linux
Middleware:   SafeNet Authentication Client (cena je započítaná v cene karty)
 
Súčasťou dodávky SafeNet IDPrime 940 je:

  • Inicializovaná čipová karta pripravená na prácu s certifikátmi a kryptografickými kľúčmi
  • Ovládače ku karte (knižnice PKCS#11)
  • Správca karty (SafeNet Authentication Client Tool)
  • Stručný inštalačný sprievodca ID Prime940

 
Dôležitá informácia:

Čipová karta má nastavené heslo, admin heslo, PIN a PUK na štandardné hodnoty. V prípade, že si neželáte inicializovanú kartu, je potrebné túto skutočnosť uviesť pri objednávke do časti "Poznámky k objednávke".


Odporúčame aj: