Mandátny certifikát

Mandátny certifikát

  • €36,00
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Produkt nie je možné zakúpiť online!

Mandátny certifikát je uložený na kvalifikovanom zariadení QSCD ( Qualified Signature/Seal Creation Device) a je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných elektronických podpisov. 

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát vydaný fyzickej osobe, ktorá:

  • je oprávnená zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene
  • vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu
  • vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu

Mandátny certifikát je možné vydať len na základe Zoznamu oprávnení, ktorý je publikovaný na stránkach Národného bezpečnostného úradu SR.

Mandátny certifikát sa použije v prípade, že je legislatívne vyžadované, aby autorizácia v mene orgánu verejnej moci bola vykonaná konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení. Rovnako sa mandátny certifikát môže použiť na účely elektronickej komunikácie v prípade potreby preukázania oprávnenosti konania za danú osobu alebo v jej mene.

Podrobnejšie informácie o kvalifikovanom certifikáte sa dozviete na EIDAS.DISIG.SK

 

Doba platnosti mandátneho certifikátu a cena:

Platnosť            Cena bez DPH             Cena s DPH

1 rok                      30,00 Eur                     36,00 Eur

2 roky                    60,00 Eur                     72,00 Eur

3 roky                    90,00 Eur                   108,00 Eur

Poznámka: K cene certifikátu je potrebné pri prvom vydaní pripočítať cenu kvalifikovaného zariadenia (QSCD).

Ako získať mandátny certifikát?

  • dohodnite si termín návštevy na pobočke/registračnej autorite - na RA Bratislava Záhradnícka 151 je možné využiť službu Rezervácia termínu vydania
  • osobne navštívte registračnú autoritu, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu
  • predložte potrebné doklady totožnosti
  • podľa potreby predložte doplňujúce doklady - doklad (§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 272/2016 Z. z.), ktorým sa preukazuje oprávnenie

V prípade, že máte záujem o vydanie mandátneho certifikátu v sídle Vašej spoločnosti, na tento účel si môžete objednať platenú službu - Výjazd mobilnej RA (Bratislava a okolie).


Odporúčame aj: