Čipové karty a čítačky

V našom eshope si môžete zakúpiť hardvérové produkty v podobe kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis/pečať (QSCD), ktoré spĺňajú požiadavky prílohy II nariadenia č. 910/2014 (eIDAS) na kvalifikované zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu resp. kvalifikované zariadenie na vyhotovenie elektronickej pečate.

Čipová karta ProID+Q od spoločnosti Monet+ resp. čipová karta IDPrime 940 od spoločnosti Thales(Gemalto) môže byť dodaná vo veľkosti štandardnej bankomatovej karty resp. vo veľkosti štandardnej SIM karty.

V závislosti od veľkosti dodávanej čipovej karty máme k dispozícii príslušné čítačky čipových kariet. Pre štandardnú veľkosť bankomatovej karty dodávame čítačku IDBridge CT 30. Pre SIM karty dodávame čítačku IDBridge K30.

Tiež máte k dispozícii verziu dva v jednom v podobe eToken SafeNet 5110 CC, kde je v jednom zariadení integrovaná čítačka čipových kariet a SIM verzia čipovej karty IDPrime 940.

Ponuku čipových kariet sme rozšírili o NFC čipovú kartu IDPrime 3940.  Ide o duálnu čipovú kartu, ktorú vďaka NFC technológii môžete používať aj na bezkontaktné podpisovanie mobilom. Pokiaľ budete mať na karte uložený kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom mobilu vytvoríte kvalifikovaný elektronický podpis.