Disig Desktop Signer

Aplikácia Disig Desktop Signer (DDS) umožňuje používateľom jednoduchým a zároveň rýchlym spôsobom vyhotovovať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho nariadenia č. 910/2014 (eIDAS) a platnej slovenskej legislatívy.

Pri jej používaní sa stretnete s prehľadným používateľským rozhraním a dostatkom ovládacích prvkov a nastavení. Vaša práca s elektronickým podpisom tak bude komfortná.

Základnú funkcionalitu aplikácie dopĺňajú prídavné moduly Hromadné podpisovanie, Archív a Zaručená konverzia.