Disig Desktop Signer

Aplikácia Disig Desktop Signer (DDS) umožňuje používateľom jednoduchým a zároveň rýchlym spôsobom vyhotovovať a overovať kvalifikovaný elektronický podpis a pečať v zmysle európskeho nariadenia č. 910/2014 (eIDAS) a platnej slovenskej legislatívy.

Základnú verziu aplikácie možno podľa potreby rozšíriť o ďalšie zaujímavé funkcionality. Modul Hromadné podpisovanie umožňuje podpísať viacero dokumentov len pár klikmi a jedným zadaním PIN kódu.

O dlhodobú overiteľnosť podpisov či pečatí na elektronických dokumentoch sa postaráte prídavným modulom Archív.

Pre oprávnené osoby je dostupný modul Zaručená konverzia, pomocou ktorého je možné prevádzať dokumenty z ich listinnej podoby do elektronickej, a naopak.

Pri používaní aplikácie sa stretnete s prehľadným používateľským rozhraním a dostatkom ovládacích prvkov a nastavení. Vaša práca s elektronickým podpisom tak bude komfortná.