Kvalifikovaný elektronický podpis

Spoločnosť Disig, a.s. je poskytovateľom oprávneným vydávať kvalifikované certifikáty v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 (eIDAS)

S kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis môže:

-  fyzická osoba vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis s právnou silou vlastnoručného podpisu - kryptografické kľúče sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis (QSCD),

-  fyzická osoba vytvárať zdokonalený elektronický podpis, ktorého právny účinok a jeho prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť - kryptografické kľúče nie sú uložené v kvalifikovanom zariadení pre elektronický podpis (QSCD),


Ľutujeme, vášmu vyhľadávaniu nezodpovedajú žiadne produkty.