GEMALTO BALÍK pre KEP (certifikát+karta+čítačka)

  • €58,80
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Produkt nie je možné zakúpiť online!

    

Balík obsahuje produkty a služby, prostredníctvom ktorých môžete vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis:

Kvalifikovaný certifikát musí byť uložený na QSCD zariadení ( Qualified Signature/Seal Creation Device) a je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných elektronických podpisov. 

Kvalifikovaný certifikát je možné vydať na fyzickú osobu, alebo fyzickú osobu - zamestnanca. Kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený týmto certifikátom má právnu váhu vlastnoručného podpisu.

Cenník:

Balík so zakúpením čipovej karty vo formáte bankomatovej karty a k nej čítačka IDBridge CT 30:

Platnosť KC            Cena bez DPH             Cena s DPH

1 rok                              49,00 Eur                     58,80 Eur

2 roky                            71,00 Eur                     85,20 Eur

3 roky                            93,00 Eur                   111,60 Eur

Balík so zakúpením čipovej karty vo formáte SIM a k nej čítačka IDBridge K30 (USB formát):

Platnosť  KC          Cena bez DPH             Cena s DPH

1 rok                            69,00 Eur                    82,80 Eur

2 roky)                         91,00 Eur                   109,20 Eur

3 roky)                       113,00 Eur                  135,60 Eur

Vyššie uvedené ceny platia pre registračnú autoritu Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava.

*****

AKO ZÍSKAŤ GEMALTO BALÍK PRE KEP?

  • dohodnite si termín návštevy na pobočke/registračnej autorite
  • na RA Bratislava Záhradnícka 151 je možné využiť službu Rezervácia termínu vydania
  • osobne navštívte registračnú autoritu, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu
  • predložte potrebné doklady totožnosti
  • podľa potreby predložte doplňujúce doklady (napr. výpis z OR SR)

Pozn.: V prípade, že máte záujem o vydanie kvalifikovaného certifikátu v sídle Vašej spoločnosti, na tento účel si môžete objednať platenú službu - Výjazd mobilnej RA (Bratislava a okolie).Odporúčame aj: