Kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovaný elektronický podpis

  • €26,40
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Produkt nie je možné zakúpiť online!

Kvalifikovaný certifikát je uložený na QSCD zariadení ( Qualified Signature/Seal Creation Device) a je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných elektronických podpisov. 

Kvalifikovaný certifikát je možné vydať na fyzickú osobu, alebo fyzickú osobu - zamestnanca. Kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený týmto certifikátom má právnu váhu vlastnoručného podpisu.

Podrobnejšie informácie o kvalifikovanom certifikáte sa dozviete na EIDAS.DISIG.SK

 

Doba platnosti kvalifikovaného certifikátu a cena:

Platnosť            Cena bez DPH             Cena s DPH

1 rok                      22,00 Eur                      26,40 Eur

2 roky                    44,00 Eur                      52,80 Eur

3 roky                    66,00 Eur                      79,20 Eur

Poznámka: K cene certifikátu je pri prvom vydaní potrebné pripočítať cenu kvalifikovaného zariadenia (čipová karta, čítačka čipových kariet).

Ako získať kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovaný elektronický podpis?

  • dohodnite si termín návštevy na pobočke/registračnej autorite
  • na RA Bratislava Záhradnícka 151 je možné využiť službu Rezervácia termínu vydania
  • osobne navštívte registračnú autoritu, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu
  • predložte potrebné doklady totožnosti
  • podľa potreby predložte doplňujúce doklady

Kvalifikovaný certifikát môžete použiť pri komunikácii so štátnou správou (Finančná správa, www.slovensko.sk). Rovnako ho môžete použiť pre podpisovanie rôznych dokumentov - zmluvy, žiadosti, interná firemná dokumentácia.

Pozn.: V prípade, že máte záujem o vydanie kvalifikovaného certifikátu v sídle Vašej spoločnosti, na tento účel si môžete objednať platenú službu - Výjazd mobilnej RA (Bratislava a okolie).


Odporúčame aj: