Balík Kvalifikovaná pečať

Balík Kvalifikovaná pečať

 • €68,40
  Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Produkt nie je možné zakúpiť online!

    

BALÍK OBSAHUJE PRODUKTY A SLUŽBY, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH MÔŽETE VYTVÁRAŤ KVALIFIKOVANú elektronickú pečať:

 

Kvalifikovaný certifikát je uložený na QSCD zariadení ( Qualified Signature/Seal Creation Device) a je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných elektronických pečatí. 

Kvalifikovaný certifikát je možné vydať iba na právnickú osobu a to s dobou platnosti 1 až 3 roky.

******

Pre určenie celkovej ceny za balík si musíte z rozbaľovacieho menu vybrať:

 • TYP KARTY

 • FORMÁT KARTY

 • PLATNOSŤ CERTIFIKÁTU

Pozn.: Ceny platia pre prvé vydanie mandátneho certifikátu

 

Typy a formáty čipovej karty a čítačky:

 • čipová karta Gemalto IDPrime 940 (SIM formát / formát bankomatovej karty)
 • čipová karta Monet PROID+Q  (SIM formát / formát bankomatovej karty)
 • čítačka čipovej karty IDBridge CT 30 - vhodná pre prácu s veľkou čipovou kartou (je kompatibilná aj s elektronickým občianskym preukazom)
 • čítačka čipovej karty IDBridge K30 - USB čítačka - vhodná pre prácu so SIM kartou

*****

AKO ZÍSKAŤ Balík kvalifikovaná pečaŤ?

 • dohodnite si termín návštevy na pobočke/registračnej autorite
 • na RA Bratislava Záhradnícka 151 je možné využiť službu Rezervácia termínu vydania
 • osobne navštívte registračnú autoritu, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu
 • predložte potrebné doklady totožnosti
 • podľa potreby predložte doplňujúce doklady (napr. výpis z OR SR)

Pozn.: V prípade, že máte záujem o vydanie kvalifikovaného certifikátu v sídle Vašej spoločnosti, na tento účel si môžete objednať platenú službu - Výjazd mobilnej RA (Bratislava a okolie).

Odporúčame aj: