Kvalifikovaný certifikát pre zdokonalenú elektronickú pečať

Kvalifikovaný certifikát pre zdokonalenú elektronickú pečať

  • €36,00
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Produkt nie je možné zakúpiť online!

 

Softvérový kvalifikovaný certifikát (KC noQSCD) je určený len pre potreby vyhotovovania a overovania zdokonalených elektronických pečatí. 

Kvalifikovaný certifikát nemusí byť uložený na čipovej karte, ale môže byť uložený priamo v PC, príp. v mobilnom zariadení. Kľúčový pár a certifikát je možné exportovať a zálohovať.

Kvalifikovaný certifikát pre zdokonalenú elektronickú pečať možno vydať pre právnickú osobu, ktorú pri vydávaní certifikátu zastupuje oprávnená fyzická osoba (štatutárny zástupca resp. ním poverená/splnomocnená fyzická osoba). KC pre pečať musí obsahovať ako povinnú položku názov právnickej osoby, tak ako je evidovaný v príslušnom registri právnických osôb a identifikátor právnickej osoby.

 

Softvérový kvalifikovaný certifikát sa používa najmä pre podpisovanie elektronických faktúr. Výhodou takto podpísanej PDF faktúry je jednoduché overenie certifikátu a podpisu ihneď po otvorení faktúry v štandardnom nastavení programu Adobe Acrobat Reader.

Kvalifikovaný certifikát môžete použiť:

Podrobnejšie informácie k certifikátu nájdete na EIDAS.DISIG.SK

Platnosť a cena kvalifikovaného certifikátu:

Platnosť            Cena bez DPH             Cena s DPH

1 rok                      30,00 Eur                     36,00 Eur

2 roky                    60,00 Eur                     72,00 Eur

3 roky                    90,00 Eur                   108,00 Eur


Ako získať kvalifikovaný certifikát pre zdokonalenú elektronickú pečať?

  • vopred si vygenerujte žiadosť - podrobnejšie informácie na eidas.disig.sk
  • dohodnite si termín návštevy na pobočke/registračnej autorite
  • na RA Bratislava Záhradnícka 151 je možné využiť službu Rezervácia termínu vydania
  • osobne navštívte registračnú autoritu, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu
  • predložte vygenerovanú žiadosť
  • predložte potrebné doklady totožnosti
  • podľa potreby predložte doplňujúce doklady

V prípade, že máte záujem o vydanie kvalifikovaného certifikátu v sídle Vašej spoločnosti, na tento účel si môžete objednať platenú službu - Výjazd mobilnej RA (Bratislava a okolie).


Odporúčame aj: