Archívne časové pečiatky

Archívne časové pečiatky

  • €30,80
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Garantovaná platnosť kvalifikovaných

časových pečiatok je 5 rokov.

 

Zakúpením produktu Archívne časové pečiatky si kupujete kvalifikované elektronické časové pečiatky s garantovanou dobou platnosti 5 rokov.

Archívne časové pečiatky vám odporúčame zakúpiť najmä v prípade, kedy máte povinnosť dlhodobo archivovať elektronicky podpísané dokumenty.

Kvalifikovaný elektronický podpis s archívnou časovou pečiatkou umožňuje dlhodobé overenie platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate a ochranu integrity elektronického dokumentu.

Služba je dostupná v online režime 24 hodín denne na URL adrese (HTTPS), ktorá Vám bude zaslaná elektronickou poštou, spolu s autorizačným tokenom a inštrukciami k službe.

Vydaný autorizačný token je možné ľubovoľne distribuovať aj pre viacerých individuálnych odberateľov služby s tým, že poskytnuté časové pečiatky sú evidované sumárne pre dodaný token.

Zakúpený balík časových pečiatok môžete používať po dobu platnosti prístupového tokenu (autentifikačný certifikát). Prístupový token je vydávaný s platnosťou 3 roky.

Aktuálny stav čerpania časových pečiatok je možné priebežne kontrolovať pomocou služby dostupnej na webovej stránke našej spoločnosti. Kontrola je možná len s platným autorizačným tokenom dostupným pre použitý  internetový prehliadač.

Po vyčerpaní 90% ks zakúpených časových pečiatok bude na e-mailovú adresu zadanú v objednávke zaslaná správa, ktorá vás na túto skutočnosť upozorní.

Dôležité upozornenie!

Nepoužité časové pečiatky z predplateného balíka nie je možné preniesť do nového zakúpeného balíka.

 

Dôležité upozornenie:
Kupujúci kúpou týchto služieb v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa poskytované služby začali poskytovať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Odporúčame aj: