Disig Archiv Profi

  • €2.454,00
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Prídavný modul Archiv Profi svojimi funkcionalitami ponúka možnosť archivovať elektronické dokumenty tak, aby bola zabezpečená dlhodobá overiteľnosť kvalifikovaného elektronického podpisu alebo pečate. Aj po uplynutí niekoľkých rokov bude podpis overený ako platný, čo umožňuje použiť tento dokument dlhodobo aj na právne účely. Postačí, keď v aplikácii Disig Desktop Signer bude prídavný modul Archív aktívny.

Desktopové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows umožňuje archiváciu širokého spektra formátov podpisov. Je previazaný s archívnou časovou pečiatkou.

Disig Archiv Profi je určený najmä pre veľké spoločnosti a organizácie, ktoré preferujú jednoduchú a technicky nenáročnú prácu s elektronicky podpísanými dokumentami. Typickým príkladom sú dokumenty, ktoré je nevyhnutné z legislatívnych dôvodov archivovať viac rokov.

Modul Archiv Profi nie je možné použiť bez aplikácie Disig Desktop Signer. Zároveň je nevyhnutný prístup ku kvalifikovanej službe časovej pečiatky (TSA).

Technická špecifikácia DISIG DESKTOP SIGNER

Licencia prídavného modulu je viazaná na jedno technické zariadenie a platí jeden rok odo dňa aktivácie licencie. Nie je obmedzená na počet archivovaných dokumentov.

Licencia Disig Archiv Profi bude aktivovaná na základe licenčného kľúča, ktorý bude doručený na e-mailovú adresu zadanú pri vytváraní objednávku.

Minimálne systémové požiadavky:

  • operačný systém MS Windows
  • desktopová aplikácia Disig Desktop Signer
  • prístup k službe kvalifikovanej časovej pečiatky

Dôležité upozornenie:

Kupujúci kúpou tohto produktu v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa mu poskytol elektronický obsah, ktorý je dodávaný inak ako na hmotnom nosiči, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Odporúčame aj: