Disig Archiv Mini 200

  • €103,20
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Prídavný modul Archiv Mini 200 svojimi funkcionalitami ponúka možnosť archivovať elektronické dokumenty tak, aby bola zabezpečená dlhodobá overiteľnosť kvalifikovaného elektronického podpisu alebo pečate. Aj po uplynutí niekoľkých rokov bude podpis overený ako platný, čo umožňuje použiť tento dokument dlhodobo aj na právne účely. Postačí, keď v aplikácii Disig Desktop Signer bude prídavný modul Archív aktívny.

Desktopové riešenie pre operačný systém Microsoft Windows umožňuje archiváciu širokého spektra formátov podpisov. Je previazaný s archívnou časovou pečiatkou.

Disig Archiv Mini 200 je určený pre menšie spoločnosti a živnostníkov, ktorí preferujú jednoduchú a technicky nenáročnú prácu s elektronicky podpísanými dokumentami - napríklad dokumenty, ktoré je potrebné z legislatívnych dôvodov povinné archivovať viac rokov.

Prídavný modul Archiv Mini 200 nie je možné použiť bez aplikácie Disig Desktop Signer. Zároveň je nevyhnutný prístup ku kvalifikovanej službe časovej pečiatky (TSA).

Technická špecifikácia DISIG DESKTOP SIGNER

Licencia prídavného modulu Archiv Mini 200 je viazaná na jedno technické zariadenie a platí jeden rok odo dňa aktivácie licencie. Je obmedzená na 200 ks archivovaných dokumentov. K zakúpenému modulu Archiv Mini 200 používateľ automaticky získava balík TSA 200 zdarma.

Licencia Disig Archiv Mini 200 bude aktivovaná na základe licenčného kľúča, ktorý bude doručený na e-mail adresu zadanú pri vytvorení objednávky.

Minimálne systémové požiadavky:

  • operačný systém MS Windows
  • desktopová aplikácia Disig Desktop Signer
  • prístup k službe kvalifikovanej časovej pečiatky

Dôležité upozornenie:

Kupujúci kúpou tohto produktu v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa mu poskytol elektronický obsah, ktorý je dodávaný inak ako na hmotnom nosiči, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Odporúčame aj: