Disig Archiv Medium 1000

  • €439,20
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Prídavný modul Archiv Medium 1000 svojimi funkcionalitami ponúka možnosť archivovať elektronické dokumenty tak, aby bola zabezpečená dlhodobá overiteľnosť kvalifikovaného elektronického podpisu alebo pečate. Aj po uplynutí niekoľkých rokov bude podpis overený ako platný, čo umožňuje použiť tento dokument dlhodobo aj na právne účely. Postačí, keď v aplikácii Disig Desktop Signer bude prídavný modul Archív aktívny.

Disig Archiv Medium 1000 je vhodný najmä pre stredne veľké spoločnosti a organizácie, ktoré preferujú jednoduchú a technicky nenáročnú prácu s elektronicky podpísanými dokumentami. Typickým príkladom sú dokumenty, ktoré je nevyhnutné z legislatívnych dôvodov archivovať viac rokov.

Prídavný modul Archiv Medium 1000 nie je možné použiť bez aplikácie Disig Desktop Signer. Zároveň je nevyhnutný prístup ku kvalifikovanej službe časovej pečiatky (TSA).

 

Technická špecifikácia DISIG DESKTOP SIGNER

Licencia prídavného modulu je viazaná na jedno technické zariadenie a platí jeden rok odo dňa aktivácie licencie. Je obmedzená na 1000 ks archivovaných dokumentov.

K zakúpenému modulu Disig Archiv Medium 1000 používateľ automaticky získava balík TSA 1000 zdarma.

Licencia Disig Archiv Medium 1000 bude aktivovaná na základe licenčného kľúča, ktorý bude doručený na e-email adresu zadanú pri vytváraní objednávky. 

Minimálne systémové požiadavky:

  • operačný systém MS Windows
  • desktopová aplikácia Disig Desktop Signer
  • prístup k službe kvalifikovanej časovej pečiatky

Dôležité upozornenie:

Kupujúci kúpou tohto produktu v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa mu poskytol elektronický obsah, ktorý je dodávaný inak ako na hmotnom nosiči, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Odporúčame aj: