Kvalifikované časové pečiatky

Kvalifikované časové pečiatky

  • €14,00
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.GARANTOVANÁ PLATNOSŤ KVALIFIKOVANÝCH

ČASOVÝCH PEČIATOK JE MINIMÁLNE 1 ROK.

 

Kvalifikované časové pečiatky si môžete kúpiť vo forme balíka, v ktorom si zvolíte 100, 200, 500 alebo 1000 ks časových pečiatok.

Zakúpený balík môžete využívať po dobu platnosti prístupového tokenu (autentifikačný certifikát), ktorý je vydávaný s platnosťou 3 roky.

Služba je dostupná v online režime 24 hodín denne na URL adrese (HTTPS), ktorá Vám bude zaslaná elektronickou poštou, spolu s autorizačným tokenom a potrebnými inštrukciami. Vydaný autorizačný token je možné ľubovoľne distribuovať aj pre viacerých individuálnych odberateľov služby s tým, že poskytnuté časové pečiatky sú evidované sumárne pre dodaný token.

Aktuálny stav čerpania časových pečiatok je možné priebežne kontrolovať pomocou služby dostupnej na webovej stránke našej spoločnosti. Kontrola je možná len s platným autorizačným tokenom dostupným pre použitý  internetový prehliadač.

Po vyčerpaní 90% ks zakúpených časových pečiatok bude na e-mailovú adresu zadanú v objednávke zaslaná upozorňujúca správa o tejto skutočnosti. Následne si môžete objednať buď nový autorizačný token, prípadne si môžete objednať službu Navýšenie balíka TS.

Pri navýšení balíka TS nevydávame nový autorizačný token, ale pridáme zvolený počet pečiatok na aktuálny token.

Pozn.:

V prípade, že kvalifikované časové pečiatky využívate najmä pri podpisovaní dokumentov, ktoré musíte dlhodobo archivovať, odporúčame Vám zakúpiť si archívne časové pečiatky. Pri nich je garantovaná platnosť časovej pečiatky 5 rokov príp. 10 rokov.

Dôležité upozornenie!

Nepoužité časové pečiatky z predplateného balíka nie je možné preniesť do nového zakúpeného balíka.

Dôležité upozornenie:
Kupujúci kúpou týchto služieb v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa poskytované služby začali poskytovať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Odporúčame aj: