Navýšenie balíka časových pečiatok

  • €14,00
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Táto služba sa vzťahuje iba na navýšenie počtu časových pečiatok zakúpených prostredníctvom produktu Kvalifikované časové pečiatky (platnosť 1 rok).

Produkt je určený pre držiteľov platného autorizačného tokenu, ktorý slúži pre prístup k službe kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke.

Ceny navýšenia sú podľa zvoleného počtu rovnaké ako pri kúpe nového balíka TS (s vydaním nového autorizačného tokenu).

Do poznámky v objednávke je potrebné uviesť sériové číslo autorizačného tokenu, ku ktorému požadujete navýšiť kredit.

 

V potvrdení o vybavení objednávky dostanete informáciu o aktuálnom stave Balíka TS. 

Navýšenie balíka TS nepredlžuje platnosť autorizačného tokenu, zakúpený balík časových pečiatok je možné využívať len po dobu platnosti tokenu. 

Nepoužité časové pečiatky z predplateného balíka nie je možné preniesť do nového zakúpeného balíka. 

Aktuálny stav čerpania časových pečiatok je možné priebežne kontrolovať pomocou služby dostupnej na webovej stránke našej spoločnosti Stav čerpania služby TS balíka - Disig a.s.  

Kontrola je možná len s platným autorizačným tokenom dostupným pre použitý  internetový prehliadač.

Dôležité upozornenie: 
Kupujúci kúpou týchto služieb v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa poskytované služby začali poskytovať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Odporúčame aj: