Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

  • €598,80
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Zaručená konverzia je prídavným modulom aplikácie Disig Desktop Signer.
Zabezpečuje transformáciu dokumentov z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak. Prevod dokumentov je vykonávaný postupom pre zaručenú konverziu podľa zákona o e-Governmente.
K novovzniknutému elektronickému dokumentu vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu. Doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente ako aj podrobnosti o procese zaručenej konverzie vrátane protokolu z kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie.
Novovzniknutý elektronický dokument a osvedčovaciu doložku následne osoba vykonávajúca konverziu autorizuje prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (použitím mandátneho certifikátu) alebo kvalifikovanej elektronickej pečate.

Modul Zaručená konverzia k autorizácii pripojí časovú pečiatku. Následne autorizované dokumenty uloží do podpisového kontajnera. Týmto spôsobom je zabezpečené neoddeliteľné spojenie novovzniknutého dokumentu a osvedčovacej doložky.
Modul následne vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii, ktorý je zaevidovaný v prehľadnej evidencii záznamov o zaručenej konverzii s pokročilými možnosťami vyhľadávania a filtrovania.
Súčasťou procesu konverzie z elektronickej podoby do papierovej je validácia kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí a odoslanie záznamu z validácie do centrálnej evidencie záznamov.

 

Licencia :

- viazaná na jedno technické zariadenie

- platná jeden rok odo dňa jej aktivácie.

 

K modulu Zaručená konverzia vám bezplatne poskytneme:

O možnostiach poskytnutia zľavy nás kontaktujte e-mailom. 

 

Technická špecifikácia DISIG DESKTOP SIGNER

 

Pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej je potrebné navyše zabezpečiť dostupný skener dokumentov kompatibilný s formátom PDF a kompletné programové vybavenie na skenovanie dokumentov.

 

Dôležité upozornenie:

Kupujúci kúpou tohto produktu v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa mu poskytol elektronický obsah, ktorý je dodávaný inak ako na hmotnom nosiči, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Odporúčame aj: