Zaručená konverzia

Zaručená konverzia

  • €204,00
    Jednotková cena za 
Cena s 20% DPH. Doprava sa vypočíta v pokladni.


Licencia:

  • platnosť 1 rok od aktivácie
  • viazanosť na 1 technické zariadenie
  • pre operačný systém Microsoft Windows
  • len pre oprávnené osoby, ktoré môžu vykonávať zaručenú konverziu
****
Zaručená konverzia je prídavným modulom aplikácie Disig Desktop Signer. Zabezpečuje transformáciu dokumentov z ich listinnej podoby do elektronickej a naopak. Prevod dokumentov je vykonávaný postupom pre zaručenú konverziu podľa zákona o e-Governmente.
K novovzniknutému elektronickému dokumentu vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu. Dokument a doložku oprávnená osoba vykonávajúca konverziu autorizuje prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu (použitím mandátneho certifikátu) alebo kvalifikovanej elektronickej pečate.
Modul Zaručená konverzia k autorizácii pripojí kvalifikovanú časovú pečiatku. Autorizované dokumenty sa ukladajú podpisového kontajnera. Výstupom je
záznam o vykonanej zaručenej konverzii, ktorý je zaevidovaný v prehľadnej evidencii záznamov o zaručenej konverzii s pokročilými možnosťami vyhľadávania a filtrovania.
Súčasťou procesu konverzie z elektronickej podoby do papierovej je validácia kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí a odoslanie záznamu z validácie do centrálnej evidencie záznamov.
****

Zakúpením modulu Zaručená konverzia získate:

Podrobné informácie:

  • Licencia základnej aplikácie Disig Desktop Signer a zároveň aj prídavného modulu Zaručená konverzia je viazaná na jedno technické zariadenie. Obe licencie sú platné jeden rok odo dňa ich aktivácie.
  • prístup k dôveryhodnej službe validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí je zabezpečený počas celej doby platnosti prídavného modulu Zaručená konverzia. Počet vykonaných overení nie je obmedzený.
  • V prípade, že ešte nemáte zakúpené kvalifikované časové pečiatky, je potrebné ich dokúpiť  - NAŠA PONUKA
****

Dôležité upozornenie:

Kupujúci kúpou tohto produktu v zmysle obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s tým, aby sa mu poskytol elektronický obsah, ktorý je dodávaný inak ako na hmotnom nosiči, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Odporúčame aj: