Pravidlá používania cookies

Politika cookies

Cieľom spoločnosti Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 359 75 946, DIČ: 2022116976, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3794/B, je chrániť súkromie používateľov svojich služieb. Nakoľko pri návšteve portálu shop.disig.sk (ďalej len "portál") ako aj pri použití služieb dostupných na tomto portáli (ďalej len "služby") dochádza k ukladaniu cookies, považujeme za dôležité v rámci tejto "Politiky cookies" vysvetliť, aké cookies náš portál používa.

 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do prehliadača používateľa, keď používa náš portál napojený na službu Shopify. Používajú sa na zlepšenie funkcionality a služieb portálu, na ich prispôsobenie používateľovi ako aj na zisťovanie štatistík o ich používaní.

 Na portáli používame nasledovné cookies:

  • Functional cookies – umožňujú nám zapamätať si rozhodnutia, ktoré používateľ na portáli urobil v minulosti a tým prispôsobujeme náš portál používateľským preferenciám,
  • Session cookies – umožňujú základné fungovanie portálu a služieb,
  • Google Analytics cookies –cookies tretej strany (spoločnosti Google), ktoré nám pomáhajú zistiť ako používatelia náš portál používajú, najmä počet návštevníkov, jednotlivé podstránky, ktoré navštívili a čas, ktorý na nich strávili.
  • Social and Content cookies – zlepšenie prehliadania a interackie s našim portálom

Používateľ portálu súhlasí s ukladaním cookies vymenovaných vyššie ako aj s tým, že k informáciám uvedeným v týchto cookies pristúpime, keď náš portál opätovne navštívi. Používateľ portálu je o cookies informovaný vopred prostredníctvom banneru.

Používateľ má právo kedykoľvek toto svoje rozhodnutie zmeniť, a to nasledovnými spôsobmi:

  • nastavením prehliadača - používateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby webstránky, ktoré navštívi, nemohli do jeho prehliadača ukladať niektoré alebo žiadne cookies. To, akým spôsobom môže používateľ zmeniť tieto cookie nastavenia závisí od druhu jeho prehliadača – viac informácií teda nájde v používateľskej príručke prehliadača. Zákazom ukladania cookies však nemusí dôjsť k vymazaniu tých cookies, ktoré sú už v prehliadači uložené a môže byť potrebné ich vymazať priamo v prehliadači.
  • použítím “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” – vďaka jeho inštalácii do svojho prehliadača používateľ zabráni tomu, aby boli jeho údaje používané Google Analytics. Nástroj je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

V prípade, že sa používateľ rozhodne zakázať ukladanie cookies alebo ak ich použitiu iným spôsobom zamedzí, niektoré časti portálu alebo niektoré služby mu nemusia správne fungovať.

Politiku cookies môžeme kedykoľvek zmeniť tým, že publikujeme jej novú verziu. V závere politiky je uvedený dátum jej poslednej zmeny. Zmenená verzia je účinná ihneď po jej publikovaní na našom portáli.