Podmienky poskytovania služby

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu platia pre nákup na webstránke internetového obchodu  https://eshop.disig.sk/. 

Internetový obchod prevádzkuje spoločnosť Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 975 946.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho (spotrebiteľa alebo podnikateľa) a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré uzatvoria kúpnu zmluvu na diaľku na tovar a služby.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(formát pdf)
V prípade akýchkoľvek otázok k týmto VOP nás kontaktujte na tel. č. +421 905 385 501 alebo e-mailom na eshop@disig.sk.